የግብር/ታክስ ስወራንና ማጭበርበርን በጋራ ለመከላከል የጋራ አቋም መያዝ ይገባል ተባለ::

User Rating:  / 2

 

የግብር/ታክስስወራንናማጭበርበርንበጋራለመከላከልየጋራአቋምመያዝይገባልተባለበየደረጃው ከሚገኙ የፍትህ አካላት ጋር በቅንጅታዊ አሰራር ላይ የጋራ የምክክር መድረክ ተዘጋጅቷል::

በገቢ ግብር አዋጁ የተሰጣቸውን በራሳቸው አሳውቀው ግብር የመክፈል መብት በመጠቀም በወቅቱ እና በአግባቡ ግብራቸውን የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች እንዳሉ ሁሉ ለታክስ ህጉ ተገዢ ባለመሆን በግብር ማጭበርበር እና ስወራ ላይ የተሰማሩ ጥቂት የማይባሉ ግለሰቦች ይገኛሉ፡፡ በዚህም ለታክስ ህጉ ተገዢ ያልሆኑትን ግብር ከፋዮች በመለየት ከጥፋታቸው ታርመው ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲገቡ እና ሌሎቹም በጥፋተኞች ከተወሰደው ህጋዊ እርምጃ ትምህርት እንዲያገኙ ለማስቻል የህግ ማስከበር ስራ ተፈጻሚ እየሆነ ይገኛል፡፡ ሆኖም የህግ ማስከበሩ ስራ የግብር ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ ባለመሆኑ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ለማድረግ በክልሉ ከሚገኙ ፍርድ ቤቶች፣ ፖሊስ፣ ከስነ ምግባር እና ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ከማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን፣ ከፍትህ ቢሮ እና ፍትህ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የምክክር መድረክ አዘጋጅቷል፡፡

 

የምክክር መድረኩ አላማ ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጋር የጋራ ተልእኮ ካላቸው ተቋማት ጋር በግብር/ታክስ ህጎች ከምርመራ እሰከ ማስተዳደር ሂደት ባሉ ችግሮች ላይ በመወያየት የጋራ ግንዛቤ ለመያዝና የተቀናጀ አሰራር ስርዓት በመፍጠር የታክስ ስወራና ማጭበርበርን በመቀነስ ኢኮኖሚው ከሚያመነጨው ሀብት ገቢን ሰብስቦ ለህዝብ ልማት እንዲውል ለማደረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በመግባባት በጋራ የኪራይ አመለካከት እና ተግባርን ለመታገል ነው፡፡

 

በውይይቱ ላይ በታክስ ማጭበርበር ሂደት በየደረጃው ካሉ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት በመሰራታቸው የተገኙ ጥሩ ልምዶች የቀረቡ ሲሆን ከባለ ድርሻ አካላት አንጻር የነበሩ ክፍተቶችም ተለይተው ቀርበው  በሰፊው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡

የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሙሉጌታ አጎ እንደገለጹት ግለሰቦች ጥረው ለፍተው የላባቸውን ከመጠቀም ይልቅ በአቋራጭ ለመበልጸግ ካላቸው ፍላጎት በመነሳት ያለ ህጋዊ ንግድ ፈቃድ መነገድ፤ ኮንትሮባንድ ፣ ታክስ ማጭበርበር ፣ የመሳሰሉት ላይ መሳተፍ የተለመደ እየሆነ በመምጣቱ ሁሉም ባለድርሻ አካል ከመንግስት የተጣለበትን አደራ በመወጣት አጥፊዎችን ለፈጸሙት ወንጀል ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡

አንዳንድ የውይይቱ ተሳታፊዎች  በበኩላቸው ግብር/ታክስ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዝ ለልማት አስተማማኝ የፋይናንስ ምንጭ እንደመሆኑ እነዚህ ተቋማት በጋራ ዓላማ በሀገሪቱ መልካም አስተዳደርን በማስፈንና የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የግብር ስወራና ማጭበርበር ወንጀሎችን በአግባቡ ተቀናጅተው በመከላከል የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ቃል ገብተዋል፡፡

ወጣትና ሴቶች አደረጃጀቶች ለከፈሉት ገንዘብ ደረሰኝ እንደዲቀበሉ ግንዛቤ የመፍጠሩ ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተጠቆመ::

User Rating:  / 1

 

 

በክልሉ ከሚገኙ ሴቶችና ወጣት አደረጃጀቶች ጋር በቅንጅት ለመስራት እና በሁሉም እርከን ንቅነቄ ለመፍጠር ውይይት ተካሄደ::

በሀገራችን ተንሰራፍቶ የቆየውን ድህነትና ኋላቀርነት ለማስወገድ መንግስት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዶችን አዘጋጅቶ በመተግበር ላይ የሚገኝ ሲሆን በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን አያሌ እምርታዊ ለውጦች ማስመዝገብ የተቻለ በመሆኑ በሂደቱ ከሚገኙ ሴቶችና ወጣት አደረጃጀቶች ጋር በጋራ ለመስራት ውይይት አካሂዷል፡፡

 የተገኙ ልምዶችንና ተሞክሮዎችን በመቀመርም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ ተገብቷል፡፡

በዚሁ እቅድ ላይ ያስቀመጣቸውን ግቦች እውን በማድረግ የህዝቡን የልማት እና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በብቃት እንዲመልስ ከሚያስችሉት እና ከሚያስፈልጉት ግብዓቶች መካከል አንዱና ዋነኛው ገቢ /የፋይናንስ አቅርቦት ሲሆን በትራንስፎርሜሽን እቅድ  ልዩ ትኩረት የተሰጠው የስራ እድል ፈጠራ ሲሆን ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደውም ይኸ የህብረተሰብ ክፍል ነው፡፡ ከልማቱ ከሚገኘው ጥቅም ተገቢው ክፍፍል ለወጣቱ እና ለሴቶች እንዲደርስ የታክስ ስርዓቱን ከማጭበርበር የጸዳ ከሙስና የተጠበቀ እንዲሁም ፍትሀዊነቱን የጠበቀ አድርጎ ለማስቀጠል መንግስት ከሚጫወተው መንግስታዊ ሚና ጎን ለጎን የወጣቶች እና የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ ይህንን ሚና በተደራጀ እና በእውቀት መምራት እንዲቻል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ  በክልሉከሚገኙ ሴቶችና ወጣት አደረጃጀቶች ጋር በጋራ ለመስራት ውይይት አካሂዷል፡፡

 

የውይይቱን የመክፈቻ ስነ ስርዓቱን ያደረጉት የባለስጣልን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምራት ዲላ እንደገለጹት በክልሉ ውስጥ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ለማሳካት የተያዙ ሰፊ የመሰረተ ልማት፤ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት ግቦችን በማሳካት በዋናነት ወጣቱ እና ሴቷ በስራ እድል ተጠቃሚ አንዲሆኑ ልማታዊ የታክስ አስተዳደር ስርዓት በመገንባት ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን  ገቢ አሟጦ የመሰብሰብ  ተልእኮ በግምባር ቀደምትነት ተቋሙ የሚወስደው ድርሻ እንዳለ ሆኖ የአደረጃጀቶችን ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘው በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በእቅድ ተይዞ በየዓመቱ ለአደረጃጀቶቹ እየተሰሩ ያሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ያሉ ቢሆንም ከክልል ማዕከል ጀምሮ ከተፈጠረው ግንዛቤ መነሻ በማድረግ ተልእኮ ሰጥቶ ስራው የደረሰበት ደረጃ ከመገምገም አንጻር  ጉድለቶች እየታዩ  በመሆናቸው ጉድለቶቹ ላይ ተግባብቶ  በቀጣይ በቅንጅት መሰራት ያለባቸው ነገሮች ላይ መግባባት መቻል እንዳለበት  ጠቁመዋል፡፡

በውይይቱ ላይ የ9 ወር የስራ አፈጻጸም የተገመገመ ሲሆን በግምገማው ላይ በዞን እና በከተማ ያሉ አደረጃጀቶች የግብር/ታክስ ተግባርን ወደ ጎን በመተው  በሌላ ሴክተር ስራዎች ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ፣ ከገቢ ባለስልጣኑ ጋር ተቀናጅቶ ከመስራት አንጻር በአንዳንድ ዞኖች እና ከተማ አስተዳደሮች የተሻለ ቢሆንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዝቅተኛ መሆኑ የተነሱ ሲሆን በቀጣይ እነዚህን ችግሮች በማስተካከል ከባለስልጣኑ ጎን መሆን እንደሚጠበቅባቸው ተጠቁሟል፡፡

አንዳንድ የውይይቱ ተሳታፊዎች እንደገለጹት ባለፉት 9 ወራት የተሰሩት ስራዎች ከተደራሽነት አንጻር ያለው አፈጻጸም ዝቅተኛ በመሆኑ በቀጣይ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚጠበቅባቸው ያስገነዘበ መድረክ መሆኑን ገልጸው በክልሉ የሚገኙ ወጣቶችም ሆኑ ሴቶች ግዢ ሲገዙም ሆነ አገልግሎት ሲያገኙ ለከፈሉት ገንዘብ ደረሰኝ እንዲቀበሉ ግንዛቤ የመፍጠሩ ሂደት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል፡፡

 

የሚፈለግባቸውን ግብር/ታክስ በጊዜ በመክፈል ከሚመጣባቸው አላስፈላጊ አስተዳደራዊ ቅጣትእና ወለድ ራሳቸውን ማዳን ይጠበቅባቸዋል ተባለ፣

User Rating:  / 1

 

 

የሚፈለግባቸውንግብር/ታክስበጊዜበመክፈልከሚመጣባቸውአላስፈላጊ አስተዳደራዊ ቅጣትእና ወለድ ራሳቸውን ማዳን ይጠበቅባቸዋል ተባለ፣ የ2008 በጀት ዓመት የግብር መክፈያ ወቅትን በማስመልከት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል::

በክልሉ በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ግብር ከፋዮች እንደየ ገቢ አቅማቸው በ3 ደረጃ የተከፈሉ ሲሆን እነሱም የደረጃ "ሀ" ግብር ከፋዮች ዓመታዊ ሽያጫቸው ከብር 500‚000 በላይ፣ የደረጃ "ለ" ግብር ከፋዮች ዓመታዊ ሽያጫቸው  ከብር 100‚000- ብር 500‚000 ፣ እንዲሁም የደረጃ "ሐ" ግብር ከፋዮች ዓመታዊ ሽያጫቸው  እስከ ብር 100‚000 የሚደርስ ሲሆኑ ዓመታዊ የስራ እንቅስቃሴያቸውን ታሳቢ በማድረግ ግብር የሚከፍሉበትን ወቅት በግብር አዋጁ ላይ ተደንግጎ ይገኛል፡፡

በተጨማሪም እነዚህ ግብር ከፋዮች እንደየደረጃቸው የተቀመጠላቸውን የገቢ ግብር መክፈያ ጊዜያት ጠብቀው ግብራቸውን ገቢ እንዲያደርጉ በዚሁ አዋጅ ላይ ተመልክቷል፡፡ ይህንን መነሻ በማድረግ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምራተ ዲላ መግለጫ ሰጥተዋል ፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው እንደገለጹት በክልሉ የሚገኙ ግብር ከፋዮች  ከሀምሌ/2007 እስከ ሰኔ/2008 ድረስ ሰርተው ካገኙት ገቢ ከሀምሌ 1 ጀምሮ ዓመታዊ ግብራቸውን የሚከፍሉበት ወቅት መሆኑን ገልጸው በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ የሚፈለግባቸውን ግብር በወቅቱና በአግባቡ መክፈል እንዲችሉ ባለስልጣን መ/ቤቱ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡

ከነዚህም መካከል ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያለውን ክፍተት በማሻሻል እና የተቀናጀ የአንድ መዓከል አገልግሎት መስጠት የሚቻልበትና የንግዱ ማህበረሰብ ሳይጉላላ ግብሩን በአግባቡ መክፈል እንዲችል ለማድረግ በየደረጃው ካሉት ከንግዱ ማህበረሰብ አደረጃጀት አመራሮች ጋር ምክክር የተደረገ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ  ከንግድ ኢንደስትሪ ጋር በመቀናጀት ግብር ከፋዮች አገልግሎት ለማግኘት ወደ ገቢ ሰብሳቢ መዋቅሩ በሚመጡበት ወቅት ግብራቸውን በአግባቡ ከከፈሉ በኋላ የንግድ ፈቃዳቸው የሚታደስላቸው መሆኑንና የአንድ ማዕከል አገልግሎቱ በሁሉም ማዕከላት ተግባራዊ መደረጉን ገልጸዋል፡፡ይህም ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ በየደረጃው ካሉ አመራሮች ጋር በመግባባት ስራውን ለመከታተል የሚያስችል የክትትል እና ድጋፍ ስርዓት ተዘርግቶ እየተሰራ ሲሆን ከዚህ ቀደም የነበሩትን መጉላላቶች በመቀነስ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡

በክልሉ ከሚገኙ ግብር ከፋዮች መካከል 127‚953 የሚሆኑት የደረጃ "ሐ" ግብር ከፋዮች መሆናቸውንና እነዚህም ግብር ከፋዮች የአንድ ወር የጊዜ ገደብ ብቻ እንዳላቸው ገለጸው ግብር ከፋዮቹ ባላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ግብራቸውን እንዲከፍሉ በየደረጃው ባሉት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት የገቢ መሰብሰቢያ ማዕከላት በከተሞች እንዲከፈት ተደርጓል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ ግብር ከፋዩ የመክፈያ ወቅቱን አስቀድሞ በማወቅ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን ግብር ከፋዩ የሚከፍለውን ግብር አስቀድሞ እንዲያውቅ መደረጉ እና በተለይ የደረጃ "ሐ" ግብር ከፋዮች ከ ሀምሌ 1 እሰከ 15 ባሉት ቀናት ውስጥ ግብራቸውን አጠናቀው በመክፈል ወደየስራቸው መመለስ እንዳለባቸው መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸው የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ቅስቀሳ የተደረገ በመሆኑ ግብር ከፋዩ የተፈጠረለትን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም አመታዊ  ግብሩን በተሰጠው የጊዜ ገደብ በመክፈል  ከሚመጣበት አላስፈላጊ ቅጣት ራሱን ማዳን እንዳለበት አሳስበዋል፡፡

ዋናዳይሬክተሩአያይዘውእየተሻሻለያለውየገቢግብርአዋጅረቂቅለቀጣይ 2009 .ተፈጻሚየሚሆንበመሆኑግብርከፋዮችበነባሩአዋጅመሰረትብራቸውን አሳውቀው መክፈል ይኖርባቸዋልብለዋል፡፡

የ2008 ዓመታዊ የግብር አሰባሰብ ስራ በሀዋሳ ከተማ ታቦር ክፍለ ከተማ በተካሄደ ደማቅ ስነ ስርዓት በይፋ ተጀመረ

User Rating:  / 1

 

በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ፣ የሀዋሳ ከተማ ከንቲባ እና ሌሎችም የመንግስት የስራ ሀላፊዎች ተገኝተዋል፡፡

በእለቱ የመክፈቻ ንግግር በማድረግ የግብር አሰባሰብ ስራዎችን ያስጀመሩት የሀዋሳ ከተማ ከንቲባ አቶ ቴዎድሮስ ገቢባ እንደገለጹት በከተማው እየተሰራ ያለው ልማት የግብር ውጤት መሆኑን በመግለጽ በቀጣይ የድርጅት እና የህዝብ ክንፉን በጋራ በመስራትና የተሸለ ገቢ በመሰብሰብ የከተማ ልማቱን ስራ በስፋት መስራት እንደሚቻል ገልጸዋል፡፡

 ለዚህም የግብር አሰባሰብ ስራው በይፋ የተጀመረ በመሆኑ የከተማውን ግብር ከፋዮች በተቀመጠላችው ጊዜ ውስጥ ግብራቸውን በመክፈል ለከተማው ልማትና ለህዝቡ ተጠቃሚነት አስተዋዕጾ አንዲያደርጉ አሳስበዋል፡፡

 የሀዋሳ ከተማ ገቢዎች ቅ/ጽ/ቤት ሀላፊ አቶ ፈቃዱ ፍስሀ በበኩላቸው ባለፉት ሶስት እና አራት ዓመታት በየዓመቱ በከተማው ነዋሪዎች ግብር በመሰብሰብ የከተማውን የልማት ወጪ በራሷ መሸፈን የቻለች ከተማ መሆኗን ገልጸው ከከተማው ከሚሰበሰበው ገቢ ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው ለካፒታል ፕሮጀክት የሚውል እንደሆነና ይህም የከተማውን የልማት ጥያቄ በፈጣን ሁኔታ እየመለሰ ያለመሆኑና በቀጣይ የግብር አሰባሰቡ ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል፡፡

 

በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው የመዝጊያ ንግግር በማድረግ ያጠቃለሉት የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምራት ዲላ በበኩላቸው አሁን እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ከከተማው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች አንጻር ዝቅተኛ እንደሆነ መረጃዎች እንደሚያሳዩና የግብር ሀላፊነታቸውን በአግባቡ የሚወጡ ግብር ከፋዮች እንዳሉ ሁሉ ግብር የሚሰውሩ እና የሚያጭበረብሩ በመኖራቸው እንደሆነ ገልጸው በየአካባቢው ያሉ አደረጃጀቶች እነዚህን ግለሰቦች በማጋለጥ መሰብሰብ ያለበት ገቢ በአግባቡ እንዲሰበሰብ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋዕጾ እንዲያበረክቱ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

የገቢዎች ባለስልጣን፣ የንግድ ኢንዱስትሪ እና የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት ተገኝተው አገልግሎታቸውን በቅንጅት መስጠት የጀመሩ ሲሆን በእለቱ በርካታ የደረጃ "ሐ" ግብር ከፋዮች በስፍራው ተገኝተው ዓመታዊ ግብራቸውን ከፍለዋል፡፡

በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 16.8 ቢሊዮን ብር ለመሰበስበ ታቀደ

User Rating:  / 1

 

በመጀመሪያው የእገትና ትራንፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም እና በሁለተኛው የእገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ ክልል አቀፍ የምክክር  ጉባኤ ተካሄደ::

  በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አመታት በተቋም ለመፈጸም ከታቀዱት የገቢ ፊዚካል እና ፋይናንሻል ግቦች ውስጥ በአብዛኛው በላቀ ሁኔታ የተፈጸሙ ሲሆን የክልሉን ገቢ አሰባሰብ በ2002 ዓ.ም 944 ሚሊዮን ከነበረበት በ2007 በጀት ዓመት 4.67 ቢሊዮን ለማድረስ ታቅዶ ገቢ ብር 5 ቢሊዮን ለመሰብሰብ ተችሏል፡፡ በክልሉ የሚሰበሰበው ገቢ የወጪ በጀት የመሸፈን አቅሙ 18 በመቶ ከነበረበት በ2007 በጀት ዓመት 32 በመቶ ማድረስ መቻሉን ተጠቁሟል፡፡

 

Read more: በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 16.8 ቢሊዮን ብር ለመሰበስበ ታቀደ

Thursday the 21st. . Design © Top poker sites - All rights reserved.